PROVIEW Leaks detection

Call now: 072-393-6644

 איתור נזילות | צילום קווי ביוב | צילום תרמי | צילום רובוטי- PROVIEW

איתור תשתיות תת קרקעיות

איתור תשתיות תת קרקעיות

אם ישנה בעיה בתשתית הביוב כגון סתימה, נזילה ייתכן כי יהיה לנו מאוד קשה לאתר את מקור הנזילה, היות ותשתיות אלה נמצאות ממש עמוק מתחת לפני הקרקע. הפתרון הוא איתור תשתיות תת קרקעיות באמצעות ציוד ושיטות עדכניות וחדשניות שרק מומחים באינסטלציה יודעים לעשות. ראשית מומחה באינסטלציה יבחן את תנאי השטח כאשר הוא ישתמש במשדרים אלחוטיים מתקדמים. ישנם מכשירים משוכללים שונים אשר מסייעים עם איתור תשתיות תת קרקעיות כמו לדוגמא טרנסמיטר וגלאי אשר תפקידו הוא לאתר שדות חשמליים. יש לסמן על מפת השטח את התשתיות שאותרו ולאחר מכן, יש לבצע את המדודות  של התשתיות שכבר סומנו. השלב המכריע ביותר הוא הבדיקה והסריקה של השטח וזאת בכדי לא לפגוע או להזיק לתשתיות שכבר קיימות בשטח.

 

לאחר הסריקה יש להכין מפות כשר הנתונים כבר ישנם. בבדיקה נוספת של איתור תשתיות תת קרקעיות יש לבצע מדידות עומק ולפתוח שוחות ביוב. יש לאתר תשתיות ממתכת כאשר הבדיקה נעשית באמצעות בדיקת רדאר ובדרך זו למעשה חושפים את התשתיות הנמצאות בשטח. לפעמים יש צורך גם להסתייע במכ"מ חודר קרקע בדיקה זו באמצעו מכ"מ אינה גורמת נזק לתשתיות הקיימות. יש לבצע גם איתור קורות בטון במבנים וכן איתור של חללים תת קרקעיים. רוב התשתיות נמצאות עמוק תחת פני הקרקע ויש לאתר אותן לפני שמתחילים עבודות בנייה למיניהן והתשתיות הנמצאת תחת הקרקע. זו הסיבה שיש לבצע לפני כל התחלת פרויקט בניה איתור תשתיות תת קרקעיות. יש לציין כי עבודה זו שלאיתור תשתיות תת קרקעיות דורשת מיפוי מדויק וללא הרס של בניית שדה מקיף.

עבודות איתור תשתיות באמצעות הנחיות הרשויות המקומיות

יש לדעת, כי עבודות כגון איתור תשתיות תת קרקעיות מתבצעות ע"פ ההנחיות של הרשויות המקומיות, קבלנים ויזמים בר מהשלבים הראשוניים של תהליך הבניה. החשיבות של איתור תשתיות תת קרקעיות היא מכרעת ומביאה לתוצאות טובות וחיסכון בעלויות  של בניית תשתיות חדשות. השיטה של איתור תשתיות תת קרקעיות פועלת כך שמשדר מיוחד מייצר שדה  מגנטי בתדר ועוצמה מכוונים ושולח את האות על התשתית של צנרת הברזל. המקלט עצמו מופעל באופן ידני מעל פני הקרקע וקולט את השדה המגנטי שמיוצר ע"י המשדר ומספק חיווי קולי וויזואלי בדבר מיקומה של התשתי וכן פרטים מדויקים לגבי העומק של התשתית.

 

אם כבר יודעים היכן מתחילות והיכן מסתיימות התשתיות שעשויות מתכת לא תהיה בעיה לבצע איתור תשתיות תת קרקעיות. צוות מחברת האינסטלציה, מחפש את התשתיות באמצעות איתור שוחות תוך מעבר על כבלי חשמל, צינורות מתכת כבלי תקשורת או כל אלמנט אשר יגרום לתגובה ויאפשר איתור שטח חדש לחפירה..המטרות של איתור תשתיות תת קרקעיות מתבצעות בגין הדברים הבאים לזהות תשתית קיימת על מנת למנוע פגיעה בתשתית זו, סימון התשתית המבוקשת והכנה של מפת שטח גידור השטח וסימון מקורות תשתית תת קרקעית באמצעות יתדות עם צבע שמסמן את השטח, חיפוש מעמיק ומיון תשתיות קיימות לפי תשתית העשויה ממתכת כגון צנרת או תשתית שאינה עשויה מאלמנטים מתכתיים כמו למשל: בטון, אסבסט או פלסטיק. יש לסמן קווי התחלה וסיום אפשריים של תת קיימת וחישוף תשתיות וודאיות אחרי  לאחר פעולת איתור תשתיות תת קרקעיות מבלי לבצע עבודות הרס.

מכשור מתקדם לביצוע איתור תשתיות תת קרקעיות

כיום, ניתן למצוא מכשור מתקדם למטרת איתור תשתיות תת קרקעיות כגון קורלטור אשר מאפשר איתור תשתיות תת קרקעיות באמצעות סריקה אלקטרומגנטית מבלי צורך להרוס או לחשוף את התשתיות. מכשור מתקדם זה, מונע למעשה פגיעה בתהליך השיפוץ ולקבלת תוצאות רצויות בעת השיפוץ מה שיחסוך כסף רב. יש לציין כי גם שאיבה ציקלונית נעשית במסגרת איתור תשתיות תת קרקעיות כמו שאיבת עפר. כאשר החברה המבצעת איתור תשתיות תת קרקעיות יודעת היכן מתחילות או מסתיימות התשתיות המתכתית לא תהיה בעיה לאתר את התשתיות. מצד שני אם מנסים לבצע איתור תשתיות תת קרקעיות ואין שום כיוון של התחלה או סיום תהליך זה הופך למורכב בהרבה יותר והוא נקרא "איתור עיוור". היום כבר ניתן לבצע איתור תשתיות תת קרקעיות באמצעות אמצעים משוכללים לאיתור התשתיות הקיימות כאשר מתקשים לאתר את התשתית התת קרקעית.

 

למעשה, איתור תשתיות תת קרקעיות הינו אמצעי חיוני עבור רשויות, קבלנים, מהנדסים משלב הייזום ועד לשלב הביצוע. איתור זה מתבצע באמצעות מכשור אלקטרו מגנטי מתקדם וכן באמצעות איתור תשתיות תת קרקעיות ללא הרס. פעולה זו נעשית באמצעות שאיבת עפר. בדרך זו ניתן לבצע איתור תשתיות  תת קרקעיות על הצד הטוב ביותר. איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות נעשה תוך איתור, סימון זיהוי ומדידת העומק והמיקום של התשתית התת קרקעית, בניית שדה מגנטי אשר יהיה בעוצמה ובתדר הנכון על התשתית המתכתית, מה שיספק את המיקום והעומק של התשתית מפני הקרקע.

מתי מומלץ לבצע איתור תשתיות תת קרקעיות?

על מנת לדעת ולקבל מידע כללי מתי יש לבצע איתור תשתיות תת קרקעיות ראשית יש לבצע פעולה זו כאשר אין אנו יודעים בוודאות מה נמצא מתחת לפני הקרקע ויש סיכון לפגיעה בתשתיות הקיימות באמצעות מחפרון למשל. ביצוע איתור תשתיות תת קרקעיות מומלץ לכל מעוניין לחפור באזור מאי איזו שהיא סיבה ואין לו את הנתונים המדויקים לגבי אותו השטח. מיפוי ואיתור תשתיות תת קרקעיות ימנע אי נעימויות יקטין את הסיכוי לפגיעה חמורה בתשתית או בחיי אדם במידה ונפגע קו חשמל תת קרקעי בעל מתח גבוה לפעמים יש לבצע חפירה על מנת לתקן קו מים תת קרקעי ושי לשקול מה ניתן לעשות על מנת להקטין את הנזק באופן הכי בטוח. יש לציין כי לפעמים אנשי מקצוע אשר בונים מבנה כלשהו, מכסים בטעות בריכה ויש לחשוף אותה באיזה שהוא שלב למשל בעת סתימת ביוב או חדירת שורשים אשר פגעו בקווי הביוב.

 

אם ישנו פיצוץ בצנרת ויש צורך למצוא היכן הנזילה יש לדעת היכן עובר תוואי המים. אם הצנרת עשויה ממתכת התהליך של איתור תשתיות תת קרקעיות יהיה מהיר יותר. למעשה ישנם הרבה סוגים של איתור תשתיות תת קרקעיות כאשר בכל איתור יש להשתמש בטכנולוגיה המתאימה. ישנם מקרם אשר בהם  יש לגלות או לבצע איתור תשתיות תת קרקעיות כאשר הצנרת אינה עשויה ממתכת ומקרים אלה יש לוודא ולאתר את התשתיות באמצעות מכשור מיוחד ומשוכלל אשר נועד למטרה זו.

 

כאשר קיים הצורך במדידות לעומק בעת פתיחת שוחות ביוב איתור תקלות בכבלים וצילום וידיאו בתוך הצנרת , יש לבצע בדיקה באמצעות ראדאר חודר קרקע במידה ולא ניתן להשתמש בציוד סטנדרטי עבור איתור תשתיות תת קרקעיות. במקרים אלה לפני ביצוע של עבודות תשתית רצוי לאתר חפצים תשתיות קיימות ומוקדי רטיבות באמצעות רדאר מיוחד. ניתן יהיה לבצע צילומי הדמיה של תשתיות תת קרקעיות עד לעומק של 14 מ' בקרקע. רדאר חודר קרקע הינו האמצעי המשוכלל והמדויק ביותר להדמיית התשתית התת קרקעית הקיימת. יש לציין כי באמצעות מכשיר משוכלל זה, ניתן יהיה אף לאתר חפצים הקבורים בקרקע ומפריעים לתשתית הקיימת או לבניית תשתית תת קרקעית חדשה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרטי התקשרות

טלפון:
072-393-6644

דוא"ל:
Israelproview@gmail.com